+359-889676363 +34-627825895

бул. България 286, 7009 Русе, България

Понеделник-Събота 09.00-19.00ч

Необходими документи при покупко-продажба на МПС

Необходими документи: Договор за покупко-продажба на МПС. Няма изискване за броя на екземплярите, които трябва да се представят. Проектът за договор може да се изготви от страните или от нотариуса. Пълномощно, ако в сделката участва пълномощник, в което МПС се описва така, както в договора за прехвърляне, като се посочват вид, марка, модел, № на…